نظر ایرانی‌ها در مورد کرونا: موافق قرنطینه، ناراضی از عملکرد مسئولین

۲۷ آبان ۱۳۹۹

اکثر ایرانی‌ها از عملکرد مسئولین در مورد بحران کرونا ناراضی هستند (۴۸ درصد). همچنین ۷۲ درصد ایرانی‌ها می‌گویند که با ادامه وضعیت فعلی، کشور باید قرنطینه شود.

با ادامه بحران کرونا در ایران که تقریبا از زمستان سال گذشته آغاز شده، شرکت تحلیل داده‌های “استاسیس” (Stasis)، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد بحران کرونا در ایران و چگونگی پیگیری اخبار مرتبط با این امر مورد سنجش قرار داده است.

مطابق نتایج این نظرسنجی، اکثر ایرانی‌ها از عملکرد مسئولین در مورد بحران کرونا ناراضی هستند (۴۸ درصد). همچنین ۷۲ درصد معتقدند که با ادامه وضعیت فعلی، کشور باید به قرنطینه برود. در عین حال ۷۴ درصد از ایرانی‌ها، اخبار مرتبط با کرونا را در سطوح مختلف (خیلی زیاد، زیاد یا تاحدی) دنبال می‌کنند.

برای مشاهده نتایج این نظرسنجی و نمودارهای تعاملی آن بر اساس جنس، گروه سنی، محل سکونت و تحصیلات به این لینک بروید. برای بررسی پاسخ‌های افراد به صورت انفرادی می‌توانید در نمودار کروی (Bubble Chart)، روی دایره‌ها کلیک کنید. هر دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ‌دهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، هم‌رنگ نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

ارزیابی عملکرد (و اعتماد به) مسئولین در مورد کرونا

پرسش‌شوندگان این نظرسنجی در برابر این سئوال که تا چه میزان از عملکرد مسئولین در مورد بحران کرونا، راضی یا ناراضی هستند، ۱۴ درصد رضایت کامل و ۳۴ درصد نارضایتی کامل خود را بیان داشته‌اند. میزان کلی افرادی که از عملکرد مسئولین ناراضی یا تاحدی ناراضی هستند برابر با ۴۸ درصد است. در مقابل، ۴۴ درصد از عملکرد مسئولین راضی یا تاحدی راضی هستند.

سئوال: همانطور که می‌دانید چند ماهی می‌شود که کشور ما درگیر بحران کروناست. شما اگر بخواهید یک ارزیابی کلی داشته باشید به طور کلی از عملکرد مسئولین در مورد کرونا تا این مدت راضی بودید یا ناراضی؟

میزان نارضایتی از عملکرد مسئولین در میان ساکنان مناطق شهری و همچنین افراد با تحصیلات دانشگاهی به‌ صورت معنی‌داری بیشتر از ساکنان مناطق روستایی و افراد بدون تحصیلات دانشگاهی است. درحالی که ۵۲ درصد از ساکنان مناطق شهری از عملکرد دولت در بحران کرونا ناراضی هستند، این رقم برای ساکنان مناطق روستایی ۳۷ درصد است.

همچنین ۶۰ درصد از افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند، نارضایتی خودشان را از عملکرد دولت در بحران کرونا اعلام می‌کنند. این رقم برای افراد بدون تحصیل دانشگاهی ۴۳ درصد است.

در این نظرسنجی همچنین از پرسش‌شوندگان خواسته شده که مشخص کنند تا چه میزان به مسئولین برای حل مشکل کرونا اعتماد دارند؟ حدود ۲۰ درصد گفته‌اند که کاملا اعتماد دارند و ۳۵ درصد هم تاحدی اعتماد خودشان را ابراز داشته‌اند. کسانی هم که گفته‌اند اصلا یا چندان اعتماد ندارند به ترتیب ۲۵ و ۱۴ درصد هستند.

سئوال: چقدر به مسئولین برای حل مشکل کرونا اعتماد دارید؟ کاملا اعتماد دارید، تاحدی اعتماد دارید، چندان اعتمادی ندارید یا اصلا اعتماد ندارید؟

میزان حداکثر اعتماد (کاملا اعتماد دارم) به مسئولین برای حل مشکل کرونا در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از گروه‌های دیگر به مراتب کمتر است (تنها حدود ۱۱ درصد). تقریبا سه برابر این رقم (۳۱ درصد)، از عدم اعتماد کامل خود به مسئولین برای حل مشکل کرونا خبر داده‌اند.

تقریبا مشابه این روند، در انتشارِ آمار روزانه مبتلایان و کشته شده‌ها بر اثر کرونا هم وجود دارد. درحالی که به ترتیب ۲۳ و ۳۵ درصد گفته‌اند که کاملا یا تاحدی به این آمار اعتماد دارند، ۲۱ و ۱۴ درصد گفته‌اند که اصلا اعتماد ندارند یا چندان اعتماد ندارند.

سئوال: شاید شنیده باشید که مسئولین، آمار مبتلاها به کرونا و کشته‌شده‌ها بر اثر کرونا را تقریبا به صورت روزانه اعلام می‌کنند. تا چه حد به آماری که مسئولین در این رابطه می‌دهند اعتماد دارید؟ کاملا اعتماد دارید، تاحدی اعتماد دارید، چندان اعتمادی ندارید یا اصلا اعتماد ندارید؟

در این میان، افراد با تحصیلات دانشگاهی کمترین میزان اعتماد مطلق (کاملا اعتماد دارم) را بیان داشته‌اند (۱۶ درصد). میزان عدم اعتماد مطلق در میان این گروه تقریبا یک برابر و نیم، بیشتر از میزان اعتماد آنان است (۲۶ درصد).

میزان شیوع کرونا در ایران و نظر مردم در مورد قرنطینه کردن کشور

بیشتر از نیمی از ایرانی‌ها (۵۶ درصد)، کسی را در میان خانواده یا دوستان نزدیک خود می‌شناسند که به کرونا مبتلا شده است. این رقم برای افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال، کمتر از سایر گروه‌های سنی (۵۰ درصد) و برای گروه سنی بین ۴۵ تا ۵۹ سال بیشتر از سایر گروه‌های سنی است (۶۱ درصد). همچنین افراد ساکن در نقاط شهری و افراد با تحصیلات دانشگاهی، تعداد بیشتری از کسانی را در میان دوستان و نزدیکان خود می‌شناسند که به کرونا مبتلا شده‌اند.

سئوال: آیا کسی در خانواده یا دوستان شما به کرونا مبتلا شده است؟ منظور کسانی هستند که شما آنها را خوب بشناسید؛ یا اینکه کسی را از نزدیکانتان نمی‌شناسید که کرونا گرفته باشند؟

اکثر ایرانی‌ها همچنین موافق قرنطینه کردن کشور به دلیل بحران کرونا هستند (۷۲ درصد) و در این میان ۴۳ درصد کاملا موافق این امر و ۳۱ درصد تاحدی موافقند.

سئوال: یک بحثی در جامعه مطرح است که با ادامه وضعیت فعلی کرونا، دولت باید دوباره اداره‌ها، مدارس و مکان‌های عمومی را تعطیل کند و کشور به قرنطینه برود. شما با این ایده موافق هستید یا مخالف هستید؟

موافقان قرنطینه کردن کشور در میان ساکنان مناطق شهری بیشتر از ساکنان مناطق روستایی است (۷۴ به ۶۶ درصد). همچنین پاسخ گروه‌های سنی مختلف به این سئوال نیز با یکدیگر متفاوت است. افراد در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۴ سال، کمتر از سایر گروه‌های سنی موافق قرنطینه کردن کشور هستند.

واکسن کرونا؛ اروپایی، آمریکایی، چینی یا روسی؟

در پاسخ به سئوالی از پرسش‌شوندگان خواسته شده بود بین واکسن احتمالی کرونا که توسط شرکت‌های اروپایی، آمریکایی، چینی یا روسی تولید می‌شود، یک گزینه را انتخاب کنند. در این میان ۱۵ درصد واکسن تولیدی توسط کشورهای اروپایی، ۱۳ درصد آمریکایی، ۸ درصد روسی و ۴ درصد چینی را انتخاب کردند. همچنین ۳۶ درصد هم گفتند که ترجیح می‌دهند واکسن تولیدی توسط کشورهای ذکر شده را استفاده نکنند یا گزینه‌های دیگری مانند واکسن تولیدی توسط شرکت‌های ایرانی را نام بردند.

سئوال: این روزها در اخبار مطرح است که شرکت‌های زیادی روی واکسن کرونا کار می‌کنند. شرکتهای اروپایی، آمریکایی، چینی و روسی. اگر واکسن کرونا بیاد شما ترجیح می‌دهید واکسن تولید کدام یک از این شرکتها رو استفاده کنید؟ یعنی اروپایی، آمریکایی، چینی یا روسی؟

مردان، بیشتر از زنان طرفدار واکسن تولیدی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستند. همچنین در میان گروه‌های سنی مختلف، افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال و افراد بین ۳۰ تا ۴۴ سال بیشتر از افراد مسن‌تر این واکسن‌ها را ترجیح می‌دهند.

این روند برای ساکنان شهری بیشتر از ساکنان مناطق روستایی و افراد با تحصیلات دانشگاهی بیشتر از افراد بدون تحصیلات دانشگاهی است.

پیگیری اخبار مرتبط با کرونا

در این نظرسنجی، ۷۴ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که اخبار مرتبط با کرونا را “خیلی زیاد”، “زیاد”، یا “تاحدی” دنبال می‌کنند. این بیشترین رقمِ پیگیری اخبار در مقایسه با سایر نظرسنجی‌هایی است که پیش از این در زمان‌های مختلف (و با موضوعات گوناگون) انجام شده است.

سئوال: این روزها خبرهای مربوط به کرونا زیاد مطرح است، شما کلا اخبار مربوط به کرونا را چقدر دنبال می‌کنید و از آنها باخبرید؟

صدا و سیما، اصلی‌ترین مرجع خبری برای پیگیری اخبار مرتبط با کروناست. تقریبا ۷۵ درصد گفته‌اند که صدا و سیما یکی از منابع اصلی خبری آنهاست. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی (۵۷ درصد)، صحبت‌های شفاهی (۱۲ درصد) و شبکه‌های ماهواره‌ای (۱۱ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سئوال: اینگونه خبرها را بیشتر از کجاها دنبال می‌کنید؟ مثلا روزنامه‌ها، صدا و سیما، اینترنت، تلگرام، اینستاگرام، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای یا این که از این و آن می‌شنوید (چند جوابی)؟

مرجعیت اصلی خبریِ صدا و سیما در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال از سایر گروه‌های سنی کمتر، و در میان افراد ۶۰ سال به بالا بیشتر است. در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با ۹۰ درصد، بیشترین ضریب نفوذ را دارد.

همچنین برتری اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر صدا و سیما، در میان افراد ساکن در نقاط شهری و دارای تحصیلات دانشگاهی نیز مشاهده می‌شود.

 توضیحات و روش اجرای نظرسنجی

برای مشاهده نتایجِ کاملِ نظرسنجی به این لینک بروید.

به ازای هر پرسش، می‌توانید نتایج را به صورت کلی و بر اساس چهار متغیرِ مستقل، شامل جنس، گروه سنی، محل اقامت و تحصیلات مشاهده کنید (نمودار میله‌ای یا Bar Chart). نمودارها به صورت تعاملی (Interactive) تهیه شده‌اند.

در عین حال برای بررسی پاسخ‌های افراد به صورت انفرادی می‌توانید در نمودار کروی (Bubble Chart)، روی دایره‌ها کلیک کنید. هر دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ‌دهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، هم‌رنگ نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

فایل خام داده‌های ما با یک فاصله زمانی شش‌ماهه از همین لینک ارائه‌شده در بالا قابل دسترس خواهد بود. همچنین شما می‌توانید پرسش‌نامه و متن پی‌دی‌اف همین گزارش را از طریق پی‌دیق را لینک بالا دانلود کنید.

روش اجرای نظرسنجی به صورت زیر است:

  • این پیمایش به صورت تلفنی، طی روزهای اول تا هفتم آبان ۱۳۹۹ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور که دارای تلفن بوده‌اند با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند.
  • حجم نمونه ۱۲۹۷ نفر است.
  • یافته‌های این نظرسنجی را با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۲.۷ تا ۲.۹، برای کمترین و بیشترین واریانس ممکن (با توجه به تعداد پاسخ‌دهندگان معتبر به هر سئوال)، می‌توان به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها را پرسشگران آموزش‌دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام داده‌اند.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و همچنین سالنامه‌ آماری ۱۳۹۷، وزن‌دهی شده‌اند.
  • میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیابی شده است. ۴۲ نفر از کسانی که میزان صداقت یا اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمتی، “بسیار کم” ارزیابی شده بود (و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خیلی کم ارزیابی شده بودند) از نمونه کنار گذاشته شدند.
  • این نظرسنجی به سفارش ایران‌وایر و توسط شرکت تحلیل داده‌های استاسیس (Stasis) انجام شده است. آرش غفوری، مدیر این طرح نظرسنجی است.

CONTACT US

t

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?